Facebook

Stel cookie voorkeur in

MR

De Medezeggenschapsraad van Het Palet adviseert, denkt mee, toetst en stemt in met schoolbeleid. Het gaat daarbij om twee zaken. Ten eerste onderwijsinhoudelijke zaken. Daarbij kunt u denken aan de aanschaf van nieuwe onderwijsmethodes, het schoolplan, de aanname van nieuwe leerkrachten (een MR-lid maakt deel uit van de sollicitatiecommissie) en het rapport van de onderwijsinspectie. Ten tweede algemene beleidszaken. Voorbeelden daarvan zijn privacybeleid, financieel beleid, pestprotocol, calamiteitenplan en (ver)bouwplannen. De MR van Het Palet is een vertegenwoordiging van zowel leerkrachten als ouders. Elke groep wordt vertegenwoordigd door vier mensen, acht in totaal. Soms zijn er verkiezingen voor een aftredend MR-lid.

Oudergeleding

 

Personeelsgeleding

 

 

Corné van Asten (voorzitter)

 

Marga van de Koevering

 

Tanja Beks

 

 

Mandy van der Heijden

 

Gialt Huininga

 

 

Fred van de Grint (secretaris)

 

Machteld Ellen-Rijvers

 

 

Monique Burhenne

 

De MR laat met regelmaat van zich horen via de maandelijkse nieuwsbrief. De notulen van de MR worden hier geplaatst. Vragen of opmerkingen aan de MR kunnen worden gemaild via: mr@bshetpalet.nl, het contactformulier op de website of u kunt een brief sturen via de groene bus in de hal naast de receptie.
De notulen van de MR worden geplaatst op de website van de school en komen naast de ingang van de receptie te hangen.
 
Klik hier om naar de downloadpagina te gaan.