Stel cookie voorkeur in

MR

De Medezeggenschapsraad van Het Palet adviseert, denkt mee, toetst en stemt in met schoolbeleid. Het gaat daarbij om twee zaken. Ten eerste onderwijsinhoudelijke zaken. Daarbij kunt u denken aan de aanschaf van nieuwe onderwijsmethodes, het schoolplan, de aanname van nieuwe leerkrachten (een MR-lid maakt deel uit van de sollicitatiecommissie) en het rapport van de onderwijsinspectie. Ten tweede algemene beleidszaken.Voorbeelden daarvan zijn privacybeleid, financieel beleid, pestprotocol, calamiteitenplan en (ver)bouwplannen.

 

De MR van Het Palet is een vertegenwoordiging van zowel leerkrachten als ouders. Elke
groep wordt vertegenwoordigd door vier mensen, acht in totaal. Soms zijn er verkiezingen voor een aftredend MR-lid. Mailadres van de mr is mr@bshetpalet.nl 

Notulen vergaderingen

 

 

 

MR oudergeleding

Lonneke Ploum (voorzitter)

Mirthe Geerts

Eefje Groener

Martien van Bavel

 

MR personeels geleding

Carla Vermeulen

Roline Huiskamp

Loes Geurts

Lidwine Dulk

 

GMR

Lonneke de Louw