Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

De ouderraad is, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en de leerkrachten.
 
De ouderraad mag de schoolleiding gevraagd en ongevraagd van advies dienen en dient derhalve enkel als adviesorgaan. Dit in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad, waar op sommige zaken instemmingsrecht wordt gegeven aan de deelnemende ouders. De ouderraad heeft echter wel recht op informatie, om zijn functie (adviseren) zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Uw invloed

De ouderraad wil zoveel mogelijk proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door onder andere:
- feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
- onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen (feedback of tips over bestaande of nog niet bestaande activiteiten)
- meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen (bijvoorbeeld expeditie basisschool)
- het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen
 

De ouderbijdrage

Van alle ouders wordt via een machtigingsformulier een vrijwillige bijdrage gevraagd om alle grote activiteiten te kunnen uitvoeren (Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, lentefeest, Koningsdag, avondvierdaagse, schoolreisje en schoolkamp). En hoewel het een vrijwillige bijdrage betreft, zouden we het jammer vinden voor het kind als het door uitblijven van de betaling uitgesloten wordt van de feestelijke activiteiten. Indien u financieel niet in staat bent aan de betaling te voldoen, kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld Den Bosch: 073-6149472 (https://www.leergelddenbosch.nl). Zij zullen dan, na financiële controle, de betaling namens u voldoen.
 
Inzage uitgevoerde activiteiten en uitgaven 
Éen keer per jaar wordt onze kasstroom gecontroleerd door twee ouders die geen lid zijn van de ouderraad. Zij nemen de bankzaken van de ouderraad goed onder de loep en geven al dan niet akkoord voor de gedane uitgaven. Daarnaast houden wij jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, een Algemene Ledenvergadering (ALV) voor alle ouders. Hierin vertellen wij wat er het afgelopen schooljaar gedaan en bekostigd is en wat de nieuwe plannen zijn voor het lopende schooljaar. Tijdens die ALV ontvangen wij ook graag feedback over de activiteiten die hebben plaatsgevonden en, niet onbelangrijk, staan wij open voor nieuwe ideeën!

 

Hoe pakken we het aan?

De ouderraad komt meerdere keren per schooljaar bij elkaar om te vergaderen over feestelijke activiteiten maar soms ook over beleidsmatige c.q. onderwijszaken. Voor wat betreft de evenementen willen we meer samenwerken met de werkgroepen (leerkrachten die zich inzetten voor een feestelijke activiteit) die door het Palet worden samengesteld.

Als het gaat om beleids/onderwijszaken willen we meer in contact komen met de medezeggenschapsraad. Eventuele wensen, ideeën en problemen kunt u dus bij ons aankaarten zodat wij zorgen dat dit op de agenda van de MR komt. Even voor de duidelijkheid: de ouderraad heeft een adviserende rol!

Zijn er zaken waar u als ouder over in contact wil komen met de ouderraad, neem dan contact met ons op via ouderraad.palet73@gmail.com, spreek ons aan in de wandelgangen (zie de contactpagina voor de foto’s van de leden) of kom naar de Algemene Leden Vergadering. U als ouder heeft invloed op de dagelijkse gang van zaken op school!

 

Wie zitten er in de Ouderraad? 

Peter Schrauwen (penningmeester)

Ik ben Peter Schrauwen, vader van Luc en Isa. Als penningmeester van de ouderraad zet ik mij graag in voor Het Palet. Ik verzorg de incasso’s en de betalingen voor de diverse activiteiten

 

Lars Eckstein (lid)

Ik ben Lars, de vader van Mikai. Door middel van een plek in de ouderraad hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van Het Palet.

 

Bram Gootjes (secretaris)
Van mijn twee kinderen, gaat Isis met veel plezier naar Het Palet en staat Ravi te trappelen, maar moet nog even wachten. Met mijn deelname aan de OR zie ik kans om meer betrokken te zijn bij de school. Ik ben best creatief dus daar verwacht ik wel iets mee te kunnen. Zelf werk ik ook in het onderwijs, als HBO docent filosofie leid ik sociaal werkers op. 

Gertjan van den Berg (voorzitter)
Ik ben Gertjan van den Berg en de vader van Milan . Wij wonen in Carolus en ik hoop via de ouderraad een positief steentje bij te dragen aan het Palet.

 

Martijn Verhagen (lid)
Met de school gang van onze oudste naar het Palet, was daar het moment voor mij en mijn vrouw om ons ook in te zetten voor school. Ik ben Martijn Verhagen en zet mij graag in bij de OR naast mijn werk bij Koninklijke Kentalis. Graag tot ziens op het Palet.

 

Liesbeth van Horsen

Hoi ik ben Liesbeth van Horsen. Getrouwd en moeder van 2 jongens, Max en Dex. Max is net van het Palet af. Na het lezen in de nieuwsbrief dat ze op zoek waren naar nieuwe ouders dacht ik waarom ook niet vind het leuk om dingen te organiseren. Eerste vergadering online al gehad nu ben ik one of de Guys. Ik sta mijn mannetje wel! 

 

Otto Hein Zwijnenberg

Mijn naam is Otto Hein Zwijnenberg (zeg maar Otto) en ik ben de vader van Alex en Sebas. Op het moment van schrijven zit Alex in de eerste en staat Sebas nog in de wacht. Wij wonen naast de San Salvator in Orthen. 

Door mijn deelname aan de ouderraad verwacht ik bij te dragen aan de school waar mijn zoons de komende jaren zullen leren, spelen en ravotten.