BS het Palet

Betrokkenheid

Eigenaarschap

Verbondenheid

Inspirerend

Welkom op Het Palet

 

 

Actueel

12-22 okt Ouder-kindgesprekken groepen 3 t/m 7

18 oktober ALV Oudervereniging online

25-29 oktober Herfstvakantie