BS het Palet

de site is nog onder constructie...binnenkort meer!

Betrokkenheid

Eigenaarschap

Verbondenheid

Inspirerend

Welkom op Het Palet

Onze site is nog in ontwikkeling.

 

Actueel

14/7 Start WEEK VAN 8: de kinderen nemen afscheid

15/7 Ondertekening Bossch Muziekakkoord 

Door de regen is het programma afgelast.

De kinderen hebben toch samen gespeeld.

https://www.dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/meer-muziek-in-de-klas-voor-bossche-basisschoolleerlingen-dankzij-muziekakkoord 

Bekijk het optreden van onze blazersklas:

https://youtu.be/pAeHFwQTe5w 

19/7 Doorstroommiddag

23/7 12.00 uur school uit, vakantie start