MR

 

De Medezeggenschapsraad van Het Palet adviseert, denkt mee, toetst en stemt in met schoolbeleid. Het gaat daarbij om twee zaken. Ten eerste onderwijsinhoudelijke zaken. Daarbij kunt u denken aan de aanschaf van nieuwe onderwijsmethodes, het schoolplan, de aanname van nieuwe leerkrachten (een MR-lid maakt deel uit van de sollicitatiecommissie) en het rapport van de onderwijsinspectie. Ten tweede algemene beleidszaken.Voorbeelden daarvan zijn privacybeleid, financieel beleid, pestprotocol, calamiteitenplan en (ver)bouwplannen.

De MR bestaan uit 4 leden van de oudergeleding en 4 leden van de personeelsgeleding. 
MR oudergeleding

MR personeelsgeleding

Contact:
Mocht u met de MR in contact willen komen kunt u altijd een van ons aanspreken, of u kunt een mailtje sturen naar mr@bshetpalet.nl

2023-2024

 

 

2022-2023