MR

 

De Medezeggenschapsraad van Het Palet adviseert, denkt mee, toetst en stemt in met schoolbeleid. Het gaat daarbij om twee zaken. Ten eerste onderwijsinhoudelijke zaken. Daarbij kunt u denken aan de aanschaf van nieuwe onderwijsmethodes, het schoolplan, de aanname van nieuwe leerkrachten (een MR-lid maakt deel uit van de sollicitatiecommissie) en het rapport van de onderwijsinspectie. Ten tweede algemene beleidszaken.Voorbeelden daarvan zijn privacybeleid, financieel beleid, pestprotocol, calamiteitenplan en (ver)bouwplannen.

De MR bestaan uit 4 leden van de oudergeleding en 4 leden van de personeelsgeleding. 
MR oudergeleding
Lonneke Ploum (voorzitter)
Mirthe Geerts
Martien van Bavel
Dirk Essing

MR personeelsgeleding
Loes Geurts (secretaris)
Lidwine Dulk
Dionne Post
Elisa van Rooy

Contact:
Mocht u met de MR in contact willen komen kunt u altijd een van ons aanspreken, of u kunt een mailtje sturen naar mr@bshetpalet.nl
 

2022-2023
 

 

2021-2022