Directie

Aan het hoofd van het team staat de directeur. Hij heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de school. Zijn taken zijn vooral gericht op de schoolorganisatie en de onderwijs-vernieuwingen. De directeur vormt samen met de twee afdelingsleiders het managementteam. Om contact op te nemen met de directie vult u onderstaand formulier in.