Ouderraad

De ouderraad is, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en de leerkrachten.

De ouderraad organiseert via werkgroepen diverse activiteiten voor alle kinderen op het Palet, zoals sinterklaas, kerst, carnaval, koningsdagspelen, avondvierdaagse, en het schoolreisje. Een werkgroep bestaat uit een lid van de ouderraad, ouders en leerkrachten. De ouderraad mag de schoolleiding gevraagd en ongevraagd van advies dienen en dient derhalve enkel als adviesorgaan. Dit in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad, waar op sommige zaken instemmingsrecht wordt gegeven aan de deelnemende ouders. De ouderraad heeft echter wel recht op informatie, om zijn functie (adviseren) zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Uw invloed

De ouderraad wil zoveel mogelijk proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door onder andere:- feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad- onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen (feedback of tips over bestaande of nog niet bestaande activiteiten)- meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen (bijvoorbeeld expeditie basisschool)- het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen

 

Leden van de ouderraad

Peter Schrauwen

Lars Eckstein

Gertjan van den Berg

Bram Gootjes

Martijn Verhagen

Liesbeth van Horsen

Otto Hein Zwijnenberg