Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de wensen van de kinderen. Elk jaar zijn er in de groepen 4 t/m 8 verkiezingen en wordt een vertegenwoordiger gekozen.
 
Onder begeleiding van leerkrachten zijn er vergaderingen waarin wensen, klachten en ideeën besproken worden.

Ieder jaar worden er twee leerlingen van groep 7/8 afgevaardigd naar het Kinderparlement van Gemeente 's-Hertogenbosch.

Data leerlingenraad schooljaar 2023/2024:
10 oktober 2023
28 november 2023
9 januari 2024
12 maart 2024
7 mei 2024
25 juni 2024

Data Bossche Kinderparlement: 
vrijdag 10 november 2023
vrijdag 17 mei 2024
 
mailadres: leerlingenraad@bshetpalet.nl