Huisvesting

Kindcentrum Het Palet heeft de hoofdlocatie aan de Eekbrouwersweg 2. In het gebouw zitten de groepen van basisschool Het Palet, van het Kinderdagverblijf en BSO Toverhoed Noord. Er is een tweede locatie aan de Rompertsebaan 73. Op deze locatie zitten de kinderen van de groepen 7 en 8 van de school en de bovenbouwgroep van de BSO. Rondleidingen voor nieuwe kleuters zullen op de Eekbrouwersweg plaatsvinden.

Vraag en antwoord tweede locatie Het Palet 

Waarom is er een tweede locatie nodig? 

Het leerlingenaantal van het Palet groeit, doordat er in de omgeving van de wijk nieuwe huizen gebouwd worden. In het gebouw van Kindcentrum Het Palet zit behalve de school ook Kinderopvang en BSO Toverhoed Noord. Zij hebben kinderen van onze school op de wachtlijst staan, omdat er te weinig ruimte is om een BSO-groep te starten. Het gebouw aan de Eekbrouwersweg is te klein voor al deze kinderen. 

Waarom wordt er niet nieuw gebouwd, bijgebouwd of verbouwd? 

Het huidige bouwbesluit heeft strengere eisen voor bouw (nieuwbouw of verbouw) in de buurt van hoogspanningsleidingen. Er kan pas bouw plaatsvinden als deze leidingen ondergronds liggen. 
Waarom uitbreiden in het gebouw van Jeroen Bosch College? 
Het Jeroen Bosch college aan de Rompertsebaan 63 komt met ingang van het nieuwe schooljaar beschikbaar voor nieuwe bestemmingen. Het gebouw is op loopafstand en heeft nu ook een onderwijsbestemming. Het is goed geschikt te maken voor een basisschool en BSO. 

Voor hoe lang is deze oplossing? 

Op termijn zal er nieuwbouw van Kindcentrum Het Palet komen in het gebied waar we nu ook gesitueerd zijn. De gemeente gaat voor het hele gebied herinrichtingsplannen maken. We verwachten minimaal 5 jaar in de locatie Jeroen Bosch te zitten. 

Wie zitten er verder in het gebouw? 

In een andere vleugel van het gebouw zit de Internationale Schakelklas. Mogelijk komen er nog andere onderwijsvoorzieningen in het pand. De gemeente coördineert dit en bespreekt dit met ons. 

Waar spelen de kinderen buiten? 

De kinderen zullen bij dit gebouw buiten spelen. Ook is er buitenruimte met fietsenstalling bij onze ingang. 

Waar hebben de kinderen gym? 

De kinderen blijven gymmen in de gymzaal aan de Eekbrouwersweg. We maken een rooster en zorgen voor begeleiding bij het lopen van de ene locatie naar de andere.