Visie

Onze missie, visie en kernwaarden

 
Onze kernwaarden zijn:
GASTVRIJ
GERICHT OP ONTWIKKELING
VERBONDENHEID
EIGENAARSCHAP

 

Onze pedagogische visie:

Op basisschool Het Palet ontwikkelen kinderen zich tot sociale en ondernemende mensen, die verantwoordelijk en zelfstandig kunnen functioneren in onze samenleving.