Visie

Onze missie, visie en kernwaarden

 
Onze kernwaarden zijn:
GASTVRIJ
GERICHT OP ONTWIKKELING
VERBONDENHEID
RESPECT

 

Onze pedagogische visie:

Wij dragen zorg voor een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 4 tot 12 jaar. We geven aanbod waardoor kinderen zich kunnen ontwikkelen op alle gebieden: hart, hoofd en handen. We (bege)leiden hen in hun socialisatie, kwalificatie en subjectivering (Biesta, 2017).

We bieden op school een gastvrije omgeving voor kinderen, ouders, studenten en elkaar en werken vanuit pedagogisch optimisme. Welbevinden en betrokkenheid van leerkrachten en kinderen stimuleren dat kinderen kunnen groeien en leren.

We maken kinderen vertrouwd met de wereld en bevorderen actief burgerschap, zodat zij zichzelf leren kennen in relatie tot deze wereld. We stimuleren verbondenheid met en respect voor zichzelf, anderen en de wereld.